Info voor patiënten

 

Telefonische bereikbaarheid

In principe kan u altijd een dokter bereiken voor een dringende vraag. Een telefonische vraag moet steeds kort beantwoord kunnen worden. Anders is er een afspraak nodig.

Telefonisch kan geen diagnose worden gesteld. Daarvoor dient u een afspraak te maken. Ook voor uitgebreid advies wordt u verzocht om op consultatie te komen.

Besprekingen van een resultaat zullen we bij voorkeur tijdens een afspraak bespreken.

 

Resultaten en attesten

Opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de arts.  Houdt het telefoongesprek kort, zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

Het bespreken van resultaten gebeurd best met de arts, die het onderzoek heeft aangevraagd of die U heeft doorverwezen. Deze weet immers waarom hij welke test heeft aangevraagd en kan zo Uw resultaat optimaal interpreteren.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak uw arts het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

We voorzien in de raadpleging voorschriften voor een voldoende lange periode. Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, suiker,… komt u best op raadpleging.

 

Cabinet Berckmans

Berckmansstraat 114
1060 Brussel

Tel: 02.539.39.62

 

Dr. Claude Dechamps

Maak afspraak

 

Dr. Hynda Vandromme

Maak afspraak

 

Groepsoverzicht

Maak afspraak